Monday 13 January 2014

இஸ்லாமிய தோழர்கள்,தோழியர்கள் அனைவருக்கும் நம் இனிய மிலாது அன் நபி வாழ்த்துக்கள்...

இனிய "மிலாது அன் நபி பெருநாள்" வாழ்த்துக்கள்

"நபி பிறந்த நாளை"இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் அனைவரும் கொண்டாடுவோம்

No comments:

Post a Comment