Sunday, 8 May 2016

சென்னை தொலைபேசி சிறப்புக் கூட்டம்

சென்னை தொலைபேசி CGM அலுவலகம் முன்,தேர்தல் பிரச்சார நிறைவுக் கூட்டத்தில் தோழர்.S.செல்லப்பா,,AGS மற்றும் தமிழ் மாநில உதவி செயலர்,தோழர்.P.,இந்திரா,சிறப்புரை நிகழ்த்தினார்கள் 06/05/2016<<<Click Here>>>

No comments:

Post a comment