Sunday 1 May 2016

அனைவருக்கும் மே தின நல் வாழ்த்துக்கள்.


8மணி நேரம் வேலை, 8மணி நேரம் ஒய்வு, 8மணி நேரம் உறக்கம் கேட்டு சிக்காக்கோ வீதியில் இரத்தம் சிந்தி உயிர் நீத்த தியாகிகள் நினவைப் போற்றுவோம் 130 வது மேதின புரட்சிகர நல் வாழ்த்துக்கள்.

BSNL ஊழியர் சங்கம் தஞ்சை மாவட்டம் 
D.சுப்பிரமணியன் BSNLEU மாவட்ட செயலர் 
தஞ்சை மாவட்ட சங்கம் 

No comments:

Post a Comment