Monday, 2 May 2016

4 கட்ட பதவி உயர்வில் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பதவி உயர்வுகள் பெற்று தந்த சங்கம் BSNLEU


D.சுப்பிரமணியன் BSNLEU மாவட்ட செயலர் 
தஞ்சை மாவட்ட சங்கம் 

No comments:

Post a comment