Wednesday 17 December 2014

பாரத பிரதமருக்கு மனு BSNLஐ பாதுகாப்போம்- இந்திய நாட்டை பாதுகாப்போம்

மாற்றி அமைக்கப்பட்ட கையெழுத்து இயக்கத்தின் மாதிரி மனு- இந்த மனுவில் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடர்ந்து நடத்த அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.<<<Click Here>>>

No comments:

Post a Comment