Wednesday 13 August 2014

கேபிள் பணிகளில் பணியாற்றுவோருக்கு Skilled Wages வழங்க உத்தரவு

கேபிள் பணிகளில் பணியாற்றுவோருக்கு Skilled Wages வழங்க உத்தரவு - நமது ஒப்பந்த ஊழியர் புதுச்சேரி மாவட்ட சங்க முயற்சியால் RLC தீர்ப்பு<<<Click Here>>>

No comments:

Post a Comment