Wednesday 3 February 2016

பெருந்திரள் ஆர்ப்பாட்டம்

கடனுக்கான அநியாய வட்டி விகிதத்தை உடனடியாக குறைத்திடு, உறுப்பினர்களுக்கு நிலத்தை நிலமாகவே பிரித்துக்கொடு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை சொசைட்டி அலுவலகம் முன் நடைபெற உள்ள பெருந்திரள் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கான Wall Poster<<<Click Here>>>

No comments:

Post a Comment